Công Thần MiếuTP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Mỗi người mỗi nước, mỗi non
Bước vào cổ miếu là con một nhà
VNEN
Công Thần Miếu